چاپ فرم عمومی به مجموعه فایل های چاپی که به علت پایین آوردن هزینه ها به صورت مشترک داخل یک فرم چاپی قرار گرفته و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند ، فرم عمومی گفته می شود.

دانستنی های چاپی فرم عمومی

دیدگاه ها بسته شده است

Open chat
تماس در واتساپ