چاپ پوستر انتخاباتی

قیمت چاپ پوستر بر اساس پکیج های ویژه انتخابات چنانچه سایز یا تعداد دیگر مد نظر دارید میتوانید با ما تماس بگیرید.

اسم فرمتعدادنوع کاغذقیمت
50×705000تحریر18.300.000
50×7010000تحریر28.400.000
50×7020000تحریر51.600.000
50×7030000تحریر74.000.000
60×455000تحریر17.350.000
60×4510000تحریر26.600.000
60×4520000تحریر47.600.000
60×4530000تحریر68.000.000
a35000 تحریر14.450.000
a310000تحریر20.850.000
a320000تحریر36.100.000
a330000تحریر50.850.000