چاپ تراکت گلاسه a4 یکرو 1000 عدد

تراکت نوعی تبلیغات کاغذی است که به‌قصدِ توزیع گسترده چاپ و در فضاهای عمومی بین مردم پخش می‌شود.

هدف از چاپ تراکت خبردادن به مشتری برای اتفاق افتادن یک رویداد یا معرفی محصول میباشد

برای طراحی تراکت اصولی میتوانید از فایل راهنمای سایت استفاده نمایید

دسته‌ها